Què és la igualtat?

Aquí us portem una sèrie de definicions del terme igualtat que ens han semblat interessants. I acabem amb un destacat de la que nosaltres compartim!

La igualtat és la condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals dues o més coses, qualitat d’igual. 

1-DIEC (Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2a edició) Condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals dues o més coses, qualitat d’igual. La igualtat de dos triangles. En mat., expressió d’aquesta condició. igualtat confessional Igualtat, davant la llei, de les persones que professen credos diferents.  […]

2- (Diccionaris terminològics del TERMCAT) Condició de les persones que gaudeixen dels mateixos drets i tenen els mateixos deures.

3-Diputació de Barcelona. Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual. 

4-PARLAMENT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC) Condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals dues o més coses, qualitat d’igual.

Què és la igualtat per a nosaltres?

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits.
Dies comptats

Deixa un comentari